Hoàng Long
Hoàng Long
0905613919


Giá»i thiá»u công ty

Website lichtreotuong.com, lichblock.com, lichban.com, lichbloc.com, lichto.com thuá»c sá» hữu của HT Vietnam Group.

HT Vietnam Group thành lập nÄm 2008 bao gá»m các công ty con:
- Công ty TNHH quà tặng cao cấp HT&Emotion: chuyên bán buôn các sản phẩm quà tặng khuyến mãi, quà tặng cao cấp cho doanh nghiá»p
- Công ty TNHH phát triá»n kinh doanh trá»±c tuyến HT&Ecom: thiết kế website, thiết kế Äá» há»a, in ấn và e-marketing.
- ThÆ°Æ¡ng hiá»u Sứ SÆ°Æ¡ng: gá»m sứ Bát Tràng cao cấp
- ThÆ°Æ¡ng hiá»u Lichban.com: phân phá»i toàn miá»n Bắc sản phẩm lá»ch treo tÆ°á»ng, lá»ch Äá» bàn và lá»ch bloc các loại của các nhà lá»ch An Hảo, Duyên Viá»t, Hoa Niên, Nhà sách trẻ, PSD...

HT Vietnam Group vá»i Äa sá» là thành viên 8x nÄng Äá»ng, nhiá»t tình và tâm huyết Äang cùng ÄÆ°a HT có vá» trí vững chắc trên thá» trÆ°á»ng lá»ch, in ấn, thiết kế và quà tặng của Viá»t Nam.

Má»t vài thông tin cÆ¡ bản:
- Nhân sá»±: 23 ngÆ°á»i
- Quy mô: vừa và nhá»
- Vá»n Äiá»u lá»: 9 tá»· Äá»ng
- Thông tin liên há», vui lòng xem trang Liên há»


Bài viết khác

    
    

    Gốm sứ thủ công cao cấp, gom su thu cong cao cap
    Handmade ceramic tableware, homeware
    In lịch, in lich