Hoàng Long
Hoàng Long
0905613919


Bảng giá

BẢNG GIà IN Lá»CH Äá»C QUYá»N

Lá»ch Äá»c quyá»n là loại lá»ch Äược thiết kế riêng và in ấn theo ÄÆ¡n Äặt hàng của quý khách hàng. Khác vá»i phôi lá»ch có sẵn và in thêm thông tin doanh nghiá»p á» chân lá»ch, lá»ch Äá»c quyá»n Äược thiết kế từ Äầu, không trùng lặp vá»i bất cứ bá» lá»ch nào khác trÆ°á»c Äó vì hình ảnh lá»ch cÅ©ng là có bản quyá»n và phải xin giấy phép xuất bản riêng.

1. Lá»ch treo tÆ°á»ng 07 tá» lò xo: giấy C200 in 04 màu 01 mặt, khá» 40 x 60 cm.

* Sá» lượng: 500 cuá»n: 38.000Ä/ 1cuá»n
* 1000 cuá»n: 31.000 Ä/ 1cuá»n
* 2000 cuá»n: 28.000Ä/ 1cuá»n
* 3000 cuá»n: 26.800Ä/1 cuá»n
Vá»i giấy C230 quý khách cá»ng thêm 2.000Ä/1cuá»n lich
 

2. Lá»ch Äá» bàn chữ A 13 tá»: giấy C200 in 04 màu 01 mặt, khá» 16 x 22 cm.

* Sá» lượng: 500 cuá»n: 37.000Ä/ 1c;
* 1000 cuá»n: 31.000 Ä/ 1c;
* 2000 cuá»n: 27.000Ä/ 1c.
Cá»ng thêm 1000Ä Ã¡p dụng cho giấy C230

*Giá chÆ°a bao gá»m chi phí xin giấy phép xuất bản.

BẢNG GIà Lá»CH PHÃI, THIẾT KẾ Lá»CH Và ẤN PHẨM KHÃC

1. Lá»ch phôi: vui lòng tải vá» tại Äây

2. Lá»ch treo tÆ°á»ng & Äá» bàn Äá»c quyá»n 

Hình ảnh trên lá»ch do khách hàng cung cấp:
* Lá»ch treo tÆ°á»ng 5 tá»: 2.500.000Ä
* Lá»ch treo tÆ°á»ng 7 tá»: 3.500.000Ä
* Lá»ch bàn 13 tá»: 6.500.000Ä
* Lá»ch bàn 13 tá» 52 tuần: 7.900.000Ä

Hình ảnh Äá»c quyá»n Lichban.com cung cấp (áp dụng vá»i cả lá»ch Äá»c quyá»n có sẵn Äã thiết kế): 2.000.000Ä/tá»

* Miá»n phí thiết kế túi và há»p Äá»±ng lá»ch Äi kèm

3. Thiá»p chúc Tết: 1.000.000Ä (bao gá»m cả phong bì)

4. Bao lì xì: 600.000Ä
Gốm sứ thủ công cao cấp, gom su thu cong cao cap
Handmade ceramic tableware, homeware
In lịch, in lich